Hozte-zirkuituak

Hozte-sistemak instalazio kritikoak dira osasunaren ikuspuntutik, mikroorganismoak hazteko baldintza ezin hobeak betetzen baitituzte. Ondo mantentzen ez badira, kutsadura biologikoaren iturri oso garrantzitsuak izan daitezke, pertsonen osasunean eta instalazioen funtzionamenduan eraginez. Gure departamentu teknikoak diseinatzen ditu:

Tratamendu kimikoko programak:

 • Puntako produktu kimikoen horniketa.
 • Dosifikazio, urrutiko kudeaketa eta kontroleko ekipoen horniketa, instalazioa eta mantentze-lanak.
 • Kontrol analitiko fisiko-kimikoa.
 • Stock kontrola
 • Hileroko kontsumoaren kontrola
 • Emaitzen txostena, ekintza zuzentzaileak eta etengabeko hobekuntzarako gomendioak, uraren eta produktuaren kontsumo txikiagoa lortzeko.
 • Korrosioaren lekukoen horniketa eta instalazioa, tratamenduaren eraginkortasuna kontrolatzeko.
 • Neurketa-kit eta kontrol-erreaktiboen prestakuntza eta horniketa.
 • Hozte-zirkuituetako elementu mekanikoak hornitzea eta instalatzea.
 • Instalazioaz arduratzen diren langileen prestakuntza.

Mantentze-lan higieniko-sanitarioak. (RD 865/2003)

 • Tratamendu bioziden diseinua.
 • Etengabeko biozidak neurtzeko ekipoak hornitzea eta instalatzea.
 • Telekudeaketa eta biozida egunkariaren erregistroa.
 • Mantentze-liburuaren eta eragiketen erregistroaren instalazio bakoitzari egokitutako diseinua.
 • Mantentze- eta erregistro-libururako sarbidea web aplikazioaren bidez.
 • Laginketa, berrikuspen eta mantentze eragiketetarako hileroko bisitak.
 • Analisi mikrobiologikoak laborategi homologatuetan.
 • Garbiketa eta desinfekzioa 865/2003 EDren eranskin ezberdinen arabera.
 • In situ aholkularitza teknikoa osasun-ikuskapenei, ikuskaritzari, etab.